research108.com เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัย ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย จัดทำงานวิจัยและแก้ไขงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยให้งานวิจัยของท่านสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยผู้จัดทำที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับท่านได้

จุดเด่นที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ research108.com 

1.  ผู้จัดทำมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย

2.  รับประความถูกต้องของเนื้อหางาน

3.  จัดทำงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบงาน ไม่ทิ้งงาน

4.  แก้ไขงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

5.  ให้คำปรึกษาและอธิบายวิธีการทำงานวิจัยให้ลูกค้าทราบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6.  ผลงานวิจัยที่จัดทำเป็นงานใหม่ทุกชิ้น ไม่มีการทำซ้ำหรือการคัดลอกผลงานของผู้อื่น

7.  จัดทำด้วยรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัย

8.  ข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ ได้มาจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น จากห้องสมุดหรือฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูลประกอบให้ลูกค้าอ่านเพิ่มเติมได้

9.  สามารถนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดงานวิจัยหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ จากผู้จัดทำตามที่ลูกค้าต้องการได้

10.  การรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

ผู้สนใจที่ต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยงานด้านวิจัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Tel. 080-043-7660 หรือ 098-940-5008

(เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00-21:00 น.)

E-mail : info@research108.com

Line ID : research108 / add by phone 0989405008

(E-mail & Line ID ติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)


Last update : 25/7/2017